Časová os: júl 2006

7: 36

Dokonca aj 07: 37 a ja som to stále nedostal. Sedím pred 2 a pokúšam sa začať ...