Časová os: December 2006

Mass YIM :)

1 Ak sa rozhodujete bez toho, aby ste sa s ním poradili, ste misogin, ak sa rozhodujete bez konzultácie, je to ...

Dopravné ... ppfff

Predčasná horúčka zimných prázdnin alebo dnešné nadobudnutie platnosti nového zákona o cestnej premávke ...