Časová os: August 2007

Dva ...

... piatok, za jeden týždeň. Najviac špeciálny týždeň môjho života. Ako včera v ...

Stav IM.

Dobré dievčatá sú vyrobené z cukru a korenia moje dievčatá sú vyrobené z vodky a ľadu. Pravým kliknutím interagujete ...

Idle Y M.! : D

Je to pozoruhodný rekord, aby som mohol prekonať časové pásmo 24 v službe Yahoo! Messenger. Najmä ako posledný ...

Ženy sú

... krivka, pretože neexistuje žiadny dôkaz o opaku. * príspevok inšpirovaný P3. "Muži ...

fixné

"Nemá zmysel komplikovať s ľuďmi, ktorých neviem! Môžem robiť veci oveľa viac ...

Archiver

Hovorím o archiverovi, ktorý rozumie vyriešeniu takmer všetkých typov rozšírení archívu ...