Časová os: May 2008

späť ...

na blogu na chvíľu. Bola to Veľká noc (šťastné vajcia!), Bolo to 1 Mai (Toledo, zatvorené.