Ako na to a tipy - 7-zip

Archiver

Hovorím o archiverovi, ktorý rozumie vyriešeniu takmer všetkých typov rozšírení archívu ...