Ako-To & Tipy - prístup

System Volume Information

Zložka Informácie o systéme systému existuje v ktoromkoľvek oddieli na pevnom disku, ktorý bol nainštalovaný ako ...