Postupy a tipy - Pridať režim dlhodobého spánku do ponuky napájania