Add skratky pre Windows aplikácie v ponuke opätovného kliknutia

Tlačidlo späť nahor