How-To & Tips - Hromadná inštalácia moderných aplikácií