Modrá obrazovka (BSoD) je zapnutá Windows 10 spôsobené chybou CHKDSK - NTFS FILE SYSTEM ERROR

Windows Ako na hrdinu 1

Za normálnych okolností, updateslúžia na zvýšenie výkonu, zlepšenie bezpečnosti a opravu chýb (chýb) v predchádzajúcich verziách. Aspoň to sa hovorí, ale existujú aj scenáre, v ktorých je to jednoduché update de Windows 10 môže nás doviesť do bodu, keď stratíme všetky dáta uložené na pevnom disku alebo SSD a dostaneme sa z ... Čítaj viac

Skontrolujte poškodené dáta alebo sektory - stiahnutie SeaTools

Hrdina pevného úložiska 1

Nečakajte, že teraz nájdete zázračný nástroj / program, ktorý premení fyzicky chybný pevný disk (zásah, vloženie do práčky atď.) Na nový pevný disk. Čím dlhšia je doba používania pevného disku (HDD), tým lepšie je časté uchovávanie kópií údajov (zálohovanie) ... Čítaj viac