Ako môžeme pridať ľubovoľnú aplikáciu v ponuke kliknutia pravým tlačidlom myši Windowsspoločenstvo

Windows Tipy pre hrdinu 2

Ak máte určité aplikácie, ste zvyknutí ich používať pomerne často Windows a chcete k nim mať rýchly prístup kedykoľvek, jednou z metód by bolo pridať k nim skratku v ponuke pravým tlačidlom myši (kontextová ponuka) na Desktop, Týmto spôsobom nebudete musieť dav desktopalebo ponuka Štart ... Čítaj viac

Zakázať nahrávanie balíka Microsoft Office 2010 Center - Ikona Systray a MSOSYNC.EXE

Office Learn Hero 1

Zakázať nahrávanie balíka Microsoft Office 2010 Center - Systray Icon & MSOSYNC.EXE Po inštalácii balíka Microsoft Office 2010 Professional Plus je dobré si myslieť, či sú pre nás všetky procesy a aplikácie nainštalované v tomto balíku užitočné. Väčšina z nás používa Microsoft Office pre Excel, PowerPoint, Word Office, OneNote a Outlook, ale okrem základných aplikácií ... Čítaj viac

Kliknite pravým tlačidlom myši na vypnúť (kontextová ponuka) v systéme Windows 7 Windows XP, Windows Pohľad áno Windows 7

Windows Tipy Blue Hero 4

Zakázať pravým tlačidlom myši na položku (alebo kontextová ponuka) v Windows XP, Windows Pohľad áno Windows 7. Ak ste používateľom Administrator v operačnom systéme, ku ktorému má prístup niekoľko ľudí, a z rôznych dôvodov im chcete obmedziť prístup pravým tlačidlom myši Desktop, Windows Explorer alebo byť deaktivovaný po kliknutí pravým tlačidlom myši na ... Čítaj viac

Windows XP AERO - kontextové menu, TaskBar & Start Menu

Windows Hrdina s logom XP

Nie všetci používatelia majú dostatočné systémové prostriedky na inštaláciu operačných systémov Windows Vista alebo Windows 7, ale to neznamená, že nemôžu do istej miery meniť rozhranie operačného systému Windows XP, takže vyzerá podobne ako systémy s grafickým rozhraním AERO. wTrans je malá aplikácia, ktorá nie Čítaj viac