AKO MÔŽEME IMPLIKOVAŤ VŠETKY PROGRAMY IMPLIKOVANÉ V ŠTARTOVOM MENU OD WINDOWS 10

Windows10 kópia Simple Hero

V predvolenom nastavení je ponuka Štart od Windows 10 (Ako je to v Windows 7 alebo Windows Vista), zobrazuje programy, ktoré boli nedávno nainštalované alebo ku ktorým nedávno pristupoval, ako aj programy, ktoré si používateľ pripol v príslušnej ponuke, aby k nim mal rýchlejší prístup. Ak by ste to chceli radšej, keď otvoríte Štart Čítaj viac