Použiť alternatívne DNS servery načítavať webové stránky rýchlejšie

Windows Tipy Blue Hero 4

Väčšina používateľov, ktorí sa sťažujú na nízku rýchlosť internetu poskytovanú miestnymi ISP, pravdepodobne neberie do úvahy skutočnosť, že rýchlosť načítania webových stránok priamo súvisí s kvalitou serverov DNS týchto ISP. DNS (Domain Name Servers) používajú prehliadače na prevod webových adries na IP adresy, čas Čítaj viac