Opravte phpMyAdmin Importovať SQL – neznáme zoradenie: 'utf8mb4_unicode_520_ci'

WordPress hero 3

Problém s importom cez phpMyAdmin alebo z SSH (s príkazovým riadkom pre import) databáz alebo archívov, čo sa vyskytuje najmä pri presune databázy z jedného servera na druhý, ktorý nepoužíva rovnaké nastavenia kódovania alebo ide o rôzne verzie s nastaveniami špecifickými v MySQL. ⁇ Čítaj viac