IMAP

Protokol prístupu na internet (IMAP), ako už z názvu vyplýva, je protokol pre príjem e-mailových správ cez TCP / IP.

skrz IMAP, prijaté správy prichádzajú jednak do zariadenia, na ktoré boli prijaté, jednak na e-mailový server.

Tlačidlo späť nahor