How-To & Tips - Mozilla používa Yahoo ako predvolený vyhľadávací nástroj