Opravte phpMyAdmin Importovať SQL – neznáme zoradenie: 'utf8mb4_unicode_520_ci'

WordPress hero 3

Problém s importom cez phpMyAdmin alebo z SSH (s príkazovým riadkom pre import) databáz alebo archívov, čo sa vyskytuje najmä pri presune databázy z jedného servera na druhý, ktorý nepoužíva rovnaké nastavenia kódovania alebo ide o rôzne verzie s nastaveniami špecifickými v MySQL. ⁇ Čítaj viac

Importujte veľké databázy (.SQL) zmenou limitu veľkosti nahrávania (2048 kB) z phpMyAdmin.

mysql hrdina 1

Keď pracujeme s databázami, najšikovnejší je phpMyAdmin, ktorá nám poskytuje podporu adminsprávu databázy cez webové rozhranie. Tento phpMyAdmin v databáze, ku ktorej máme prístup, môžeme vykonať ľubovoľné zmeny. Môžeme pridávať databázy, vytvárať, mazať a upravovať tabuľky v databázach… Čítaj viac