Opravte phpMyAdmin Importovať SQL – neznáme zoradenie: 'utf8mb4_unicode_520_ci'

WordPress hero 3

Problém s importom cez phpMyAdmin alebo z SSH (s príkazovým riadkom pre import) databáz alebo archívov, čo sa vyskytuje najmä pri presune databázy z jedného servera na druhý, ktorý nepoužíva rovnaké nastavenia kódovania alebo ide o rôzne verzie s nastaveniami špecifickými v MySQL. ⁇ Čítaj viac

[Opraviť phpMyAdmin] Konfigurácia file teraz potrebuje tajnú prístupovú frázu (blowfish_secret)

PHP hrdina 1

Bez ohľadu na to, či je nainštalovaný phpMyAdmin na serveri Ubuntu, CentOS alebo atď. distribúcii Fedora sa zobrazí správa „Konfigurácia file teraz potrebuje tajnú prístupovú frázu (blowfish_secret) “červenou farbou v spodnej časti indexu, prikývne. Najmä pri správnej konfigurácii v "/ etc / phpMyAdmin/config.inc.php ". Samozrejme, cesta sa môže líšiť od jednej konfigurácie k druhej, ale na CentOS... Čítaj viac