Ako-To & tipy - Registry systému Windows

Registre Windows je hierarchický databáza ukladá nastavenia konfigurácie a možnosti, ktoré v operačných systémoch Microsoft Windows. Obsahuje nastavenia pre low-level komponenty operačného systému, ako aj aplikácie bežiace na platforme. Jadro, ovládače zariadení, služby, SAM, užívateľské rozhranie a aplikácie tretích strán všetci používajú registra. Register poskytuje prostriedky pre prístup tiež čítače výkonu profilovanie systému.