Opraviť NGINX Error: počas overovania SSL nebolo možné prideliť novú reláciu v zdieľanej medzipamäti relácie SSL „le_nginx_SSL“

Typická chyba webového servera s programami NGINX a Certbot, ktorú som nedávno objavil v error.log: Toto je chyba, ktorá sa vyskytuje sporadicky, iba v určitých situáciách a najčastejšie na webových stránkach s vysokou premávkou. Veľké množstvo otázok. „Le_nginx_SSL“, ako je možné odvodiť z názvu, je zodpovedná za poskytované relácie SSL ... Čítaj viac

Ako nainštalovať certifikát HTTPS Connection (SSL) pre hosťované webové stránky na serveri NGINX bez cPanel alebo VestaCP

V článku z minulého mesiaca som uviedol, že čoraz viac webových stránok prešlo na zabezpečené pripojenie HTTPS a že Firefox Quantum je prvý prehľadávač, ktorý začal označovať stránky HTTP ako nebezpečné pre používateľov. Necháme bokom myšlienku, ktorá sa v mysliach mnohých začala udomácňovať. , akoby weby bez HTTPS boli ... Čítaj viac