How-To & Tips - Timeline Odstráňte rozšírenie pre Internet Explorer