Výukové programy, novinky a funkcie - Úpravy fotografií

Ako upravovať svoje fotografie pomocou programov Adobe Photoshop, Fireworks, Paint, Pixlr, iPhotos, Apple Aperture.