Návody, správy a funkcie - IT News

News dôležité IT.

7: 36

Dokonca aj 07: 37 a ja som to stále nedostal. Sedím pred 2 a pokúšam sa začať ...