Návody, správy a funkcie - IT News

News dôležité IT.

Zoradiť výpis

Štvrtok, bežný deň ako ktorýkoľvek iný, bez toho, aby oznamoval nič veľkolepé. Možno, ako vyzerá obloha ...

Rumunský mora

More, horúca voda, horúci piesok, vánok, slnko, škrupiny, mladé, staré, plné terasy, hudba atď ...

Leto v krajine

Pred dvoma dňami som bol v krajine (chcel som v noci napísať, ale bola to mocná a ja som ...

7: 36

Dokonca aj 07: 37 a ja som to stále nedostal. Sedím pred 2 a pokúšam sa začať ...