Návody, správy a funkcie - živé sety

Živé Sady (hudba .mp3)

In a Out of Love

Melódiu, ktorá ma zabudla na všetko. Nie, že sa mi to veľmi páči, ale preto, že ho vždy počujem ...