Návody, správy a funkcie - Poznámka

Mass YIM :)

1 Ak sa rozhodujete bez toho, aby ste sa s ním poradili, ste misogin, ak sa rozhodujete bez konzultácie, je to ...