Návody, správy a funkcie - Poznámka

2 pre PC Windows

Ako umiestniť ten istý operačný systém Windows na dvoch počítačoch :) Aktivita tak normálna, ako je to možné ...