Yahoo! Messenger

Yahoo! Messenger - stav, koža, neviditeľný detektor, zoznamy ID, zoznamy zdieľania, obnovenie hesla, zmena hesla.

Y! Messenger