Časová os - november 2006

Ardamax.A

Posledných pár dní som si všimol, že keď som niekoľko hodín opustil systém v pohotovostnom režime, antivírus ...

Zmeny ...

Sú zelené! : D Prosím, len nový obrázok na pozadí blogu je zelený so sľubnými znakmi ...

SEO

Pre tých, ktorí nevedia, SEO (Search Engine Optimization) je súčet postupov, ktoré sa uplatňujú ...

(C)

Copyright © 2003 Spoločnosť Cisco Systems, Inc. Všetky práva vyhradené. CCIP, CCSP, logo Cisco Arrow, ...