Windows Process Information

Windows procesy Informácie - Windows Services (Task Manager)
Získajte informácie o procesoch .EXE a .DLL bežiacich v operačných systémoch Windows. Ako zistiť, čo robí každý, alebo či sú to vírusové procesy.

Windows Process Information