Použitie vzorcov v bunkách Excel

Microsoft Office Excel bol vytvorený špeciálne na vykonávanie numerických výpočtov. Ak chcete programu uviesť metódu výpočtu, musíte napísať...