Výukové programy, novinky a funkcie - Microsoft Office Outlook

Microsoft Office Outlook - najpoužívanejší klient na odosielanie a prijímanie e-mailových správ cez SMTP, IMAP alebo POP.
Široko používané jednotlivcami aj spoločnosťami.