Apple spustí rad Macbook ultraprenosné počítače určené na prácu z domu (práca na diaľku)

MacBook 3 hrdina 1

Všetky počítače Mac si MacBook sú v súčasnosti vybavené procesormi Intel. Čo mnoho používateľov nevie Mac, je to, že títo spracovatelia neboli prví prítomní na a Mac. Objavili sa na Mac asi pred 15 rokmi a nahradil procesory PowerPC. Tieto procesory sa objavili v priekopníckej fáze ... Čítaj viac