Čo znamená verejná IP a súkromná IP? Address - Rozdiely a použitie

Ani internet, ani macmiestne počítačové siete (LAN) by nemohli existovať bez adries IP a často, keď máme problém s pripojením na internet, tlač, inteligentnú televíziu alebo iné zariadenie, potrebujeme poznať adresu Public IP a / alebo Private IP address. Či už hovoríme o IPv4 alebo ... Čítaj viac

Ako môžeme počítaču priradiť statickú IP adresu Windows

Ak máte viac počítačov s Windows (alebo iné zariadenia) pripojené k rovnakej sieti a na pripojenie sa používa protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), každému počítaču / zariadeniu v sieti bude po každom zapnutí pridelená iná adresa IP. To môže niekedy spôsobiť konflikty adries medzi počítačmi, Čítaj viac

Použiť alternatívne DNS servery načítavať webové stránky rýchlejšie

Väčšina používateľov, ktorí sa sťažujú na nízku rýchlosť internetu poskytovanú miestnymi ISP, pravdepodobne neberie do úvahy skutočnosť, že rýchlosť načítania webových stránok priamo súvisí s kvalitou serverov DNS týchto ISP. DNS (Domain Name Servers) používajú prehliadače na prevod webových adries na IP adresy, čas Čítaj viac