Ako na to a tipy - PK3

Archiver

Hovorím o archiverovi, ktorý rozumie vyriešeniu takmer všetkých typov rozšírení archívu ...