Ako-To & Tipy - Proxy Server

V počítačových sieťach, proxy server, je server (počítačový systém alebo aplikácie roka), ktorá pôsobí ako sprostredkovateľ pre požiadavky od klientov, ktorí hľadajú roku zdrojov z iných serverov. Klient sa pripojí k proxy serveru, požadujúce nejakú službu, ako je napríklad súbor, pripojenie, webovú stránku, alebo k inému zdroju k dispozícii z iného servera. Proxy server vyhodnocuje žiadosť ako spôsob, ako zjednodušiť a kontrolovať ich zložitosť. Dnes, väčšina proxy webové proxy sa, uľahčiť prístup k obsahu na World Wide Web.