Ako na to - Tipy a nastavenia - Nastavte server POP 3 alebo IAMp pre Yahoo! v programe Outlook