Windows 11 Update

Msiexec.exe [Windows Installe komponent]

Msiexec.exe je súčasťou Windows Installer, presnejšie povedané, je jeho spustiteľný súbor. Windows Installer (alebo Microsoft Installer) je dôležitou súčasťou...

dwm.exe (Desktop Windows manager)

dwm.exe alebo Desktop Windows Manager je systémový proces patriaci spoločnosti Microsoft, ktorý je súčasťou posledných dvoch operačných systémov...

Čo to je a ako sa rundll32.exe?

Dobrým dôvodom na obavy pre mnoho užívateľov Windows- je reprezentovaný rundll32.exe, buď preto, že neviem, čo predstavuje...