Výukové programy, novinky a funkcie - Správca úloh

Opis procesov a služieb Windows, Identifikácia chybových procesov, procesov s vysokou spotrebou zdrojov CPU / RAM / HDD a procesov, ktoré sú zraniteľné alebo špecifické pre vírus.