Výukové programy, novinky, odpovede na otázky týkajúce sa počítačov, operačných systémov a novinky v oblasti IT

Správca úloh

78 návody a novinky

Opis procesov a služieb Windows, Identifikácia chybových procesov, procesov s vysokou spotrebou zdrojov CPU / RAM / HDD a procesov, ktoré sú zraniteľné alebo špecifické pre vírus.