.htaccess triky / smerníc

V poslednej dobe som stále viac nútený používať súbor .htaccess (súbor obsahujúci definície Apache), či už na...