Wi-Fi 6E - Pásmo 6 GHz bude podporované smerovačmi Wi-Fi 6

V predchádzajúcom článku som o tom písal čo je Wi-Fi 6 a ukážte, aké sú výhody jedného router s týmto novým štandardom 802.11ax.

Ako som uviedol v tomto článku, Wi-Fi 6 využíva všetky pásma 2,4 GHz a 5 GHz, rovnako ako starý štandard Wi-Fi 5 (802.11ac). Veľkým rozdielom medzi týmito dvoma normami je rozdelenie bezdrôtového frekvenčného kanála na niekoľko vyhradených kanálov pomocou tejto techniky Ortogonálny frekvenčne delený viacnásobný prístup (OFDM), čo znamená, že každý užívateľ pripojený k zariadeniu kompatibilnému so sieťou Wi-Fi 6 bude mať úžitok z vyhradenej šírky pásma, čím sa zabráni preťaženiu siete.

Mnoho používateľov je zmätených ohľadom štandardného názvu verzie a bezdrôtovej šírky pásma. Wi-Fi 6 používa bezplatné pásma 2.4 GHz a 5 GHz, zatiaľ čo licencovanie pre Pásmo 6 GHz stále čaká. Táto frekvencia je v súčasnosti regulovaná, a to do Federálna komunikačná komisia USA nebude súhlasiť s tým, že sa bude voľne používať na celom svete, k tomu nedôjde. V súčasnosti na trhu neexistuje žiadny smerovač, ktorý by ho podporoval Pásmo 6 GHz.
Wi-Fi Alliance (organizácia, ktorá spravuje a vyvíja Wi-Fi) Smerovače Wi-Fi 6 ktoré budú schopné podporovať spektrum 6GHz, budú hodnotené podľa normy Wi-Fi 6E.

Čo prinesie nové pásmo 6GHz na smerovačoch 6E Wi-Fi

V spektre 6 GHz bude existovať dostatočná šírka pásma pre 7 160 MHz kanálov si 14 40 MHz kanálov, ako sa hovorí Wi-Fi Alliance, Okrem schopnosti podporovať a väčší počet používateľov súčasne vo veľmi preplnených priestoroch, toto širšie spektrum zvýši výkon aplikácií, ktoré používajú veľkú šírku pásma, napríklad vysoko kvalitné prenosy živého videa si aplikácie virtuálnej reality / rozšírená realita.

Očakáva sa, že smerovače označené sieťou Wi-Fi 6E sa objavia na trhoch po celom svete, keď bude regulačná dohoda schválená na celom svete a nebude sa vyžadovať žiadna licencia na spektrum 6GHZ. Toto spektrum 6GHz sa v súčasnosti používa iba vo výskumnom a vedeckom prostredí.

Koľko je potrebný smerovač 6E Wi-Fi?

Bezdrôtová technológia určite postúpi ešte viac ako dnes. Na trhu máme smerovače, niekoľko modelov notebookov a smartfónov / telefónov iPhone, ktoré podporujú Wi-Fi 6, ale táto technológia nemusí nutne priniesť vyššiu rýchlosť prehliadania internetu, ale stabilné pripojenie s vyhradenou šírkou pásma na používateľa v preplnených priestoroch. Pre „domáceho používateľa“ sa táto technológia momentálne finančne neoplatí. Wi-Fi 5 (802.11ac / 5GHz a 2.4GHz) je dosť.
Pokiaľ ide o WiFi 6E, toto spektrum 6GHz bude v priemysle užitočnejšie. Umožní vývoj aplikácií s veľkorysejšou šírkou pásma a bude schopný spravovať niekoľko súčasných pripojení k rovnakému zariadeniu.

Wi-Fi 6E - Pásmo 6 GHz bude podporované smerovačmi Wi-Fi 6

O autorovi

tajnosť

Vášnivý vo všetkom a v IT, píšem s radosťou o tajnostisettings.com od roku 2006 a rád s vami objavujem nové veci o počítačoch a operačných systémoch macOS, Linux, Windows, iOS a Android.

Pridať komentár