SMTP, IMAP alebo POP3? - Aké sú rozdiely a ako správne nakonfigurovať e-mailový účet vo vašom smartfóne, iPhone alebo PC

E-mailové aplikácie sa používajú vo veľmi veľkom rozsahu na Windows PC, Android smartphony, iPhone si MacOS. Takmer všetky mobilné operačné systémy a operačné systémy pre PC sú vybavené predinštalovaným e-mailovým klientom. Pre Windows 10 máme zákazníka Windows pošta (s výhľad voliteľné), na MacOS je zákazník Mail al Apple, robot Dodáva sa s Poštová aplikácia v ktorom môžu spojiť obidve Účty Gmail a účty tretích strán iných poskytovateľov atď.

Skôr ako začneme nastavte si na svojom smartfóne e-mailový účet, iPhone alebo na e-mailovom klientovi na PC (napr. výhľad, Buřňák, Windows Máj, Apple pošta, atď.), okrem údajov o pripojení: užívateľské meno, heslo, server prichádzajúci, server odchádzajúci, druh zabezpečenia, stále musíme rozumieť niekoľkým výrazom. SMTP, IMAP si POP3.

Čo je SMTP? 

Všimli ste si, že v krokoch pridania e-mailového účtu do aplikácie na adrese server správ ste povinní zadať „SMTP server„. Toto je adresa server na odosielanie správ. Vychádzajúce.
SMTP pochádza Protokol jednoduchého prenosu pošty, a ako už názov napovedá, je štandardný protokol na odosielanie e-mailových správ. Bez SMTP nemôžete odoslať, presmerovanie alebo opakovaný prenos správy z klientskej / e-mailovej aplikácie (Outlook) na e-mailový server príjemcu.
Ak teda začnete nastavovať e-mailový účet v aplikáciách Outlook, Thunderbird, Android alebo iOS, keď uvidíte „SMTP„, Vedieť, že ide iba o posielať správy e-mailom. Tento protokol nesúvisí s protokolmi IMAP ani POP3, aj keď väčšina systémov používa rovnaké autentifikačné údaje pre SMTP aj IMAP alebo POP3. Užívateľské heslo.

Čo je IMAP? 

Ak je SMTP o odosielaní e-mailov, keď o tom hovoríme IMAP myslíme na príjem / príjem správ na / z e-mailového servera.
IMAP (Protokol prístupu na internet) je protokol, ktorý sa zaoberá prijímaním a správou prijatých správ z hostiteľského servera, na ktorom boli prijaté. Nikdy nebudete môcť odosielať e-mailové správy cez server IMAP.
Najväčším problémom je, že prijímací server nevie, čo si vybrať medzi IMAP a POP3.

Čo je POP3 a aký je rozdiel medzi IMAP a POP3? 

Ako IMAP, protokol Protokol POP3 striktne zabezpečuje príjem a správu správ prijatých na e-mailový server.
Pojem „POP3“ pochádza z protokolu Post Office Protocol, verzia 3, a oproti IMAP sa líši v správe prijatých správ. POP3 ukladá prijaté e-maily v aplikácii / e-mailovom klientovi na počítači alebo smartfóne vymaže ich z hostiteľského servera, tieto zostávajú uložené lokálne.
V porovnaní s POP3 Protokol IMAP ukladá správy na hostiteľskom hostiteľovi a môže synchronizovať na viacerých zariadeniach (PC, notebook, smartphone, iPhone) bez ich lokálneho ukladania, pokiaľ e-mailový klient nepoužíva príponu, ktorá to umožňuje.

SMTP je teda „spoločným menovateľom“, pokiaľ ide o správne fungovanie e-mailového účtu, ktorý chce odosielať a prijímať správy. IMAP alebo POP3 si každý užívateľ môže zvoliť podľa svojich potrieb. Ak chcete pridať svoj e-mailový účet na počítačoch Mac, iPhone a iPad, určite využijete protokol IMAP, aby boli prijaté správy dostupné na všetkých 3 zariadeniach. Správa prečítaná na jednom zo zariadení bude na ostatných označená ako „prečítaná“. To isté sa stane s odstránenými správami, ktoré sú označené alebo blokované.

Ak používate na svojom notebooku alebo na služobnom počítači firemnú e-mailovú adresu, riešením môže byť POP3. Správy sa stiahnu a uložia iba na jednom zariadení a automaticky sa odstránia z e-mailového servera. Prístup k nim je možný odkiaľkoľvek.

SMTP, IMAP alebo POP3? - Aké sú rozdiely a ako správne nakonfigurovať e-mailový účet vo vašom smartfóne, iPhone alebo PC

O autorovi

tajnosť

Vášnivý vo všetkom a v IT, píšem s radosťou o tajnostisettings.com od roku 2006 a rád s vami objavujem nové veci o počítačoch a operačných systémoch macOS, Linux, Windows, iOS a Android.

Pridať komentár